Vedanta

Bewust Ontwikkelen

Renate Voetstra

Renate Voetstra (1977) ontdekte in 2005, na het overlijden van haar toenmalige partner dat ze heldere vermogens heeft. (zien, horen, voelen, ruiken en horen). Er vielen allerlei puzzelstukjes op z'n plek en ze wilde er alles over weten. Ze ontdekte hoe haar eigen energie werkt in relatie tot haar omgeving. Voorheen reageerde ze op alles wat ze voelde. Dit was een wirwar van emoties en gevoelens. Het bracht haar vaak in moeilijke situaties of relaties waar ze niet gelukkig van werd. Het bracht onzekerheid en chaos met zich mee.  Boek Koningskind

Ook twijfelde ze regelmatig aan zichzelf doordat ze 'dingen' zag die anderen niet zagen, dus nam ze dat vaak persoonlijk door te denken dat zij het dan wel niet 'goed' zou hebben.

Door te werken aan haar eigen ontwikkeling, ontdekte ze hoe ze met haar gevoeligheid om kon gaan  en veel krachtiger was dan dat ze altijd gedacht had. 

Ze leerde hoe ze haar aandacht bewust kon sturen en dit bleek cruciaal te zijn om nieuwe stappen te maken. Ze kon ineens wel situaties veranderen, nieuwe dingen creëren die beter bij haar pasten. Het ging stromen.


Renate:

"Om te weten wat je wilt met je leven, zal je met je aandacht naar 'binnen' moeten gaan, naar je verlangens luisteren. Alleen jij zelf weet wat goed voor jou is. Ook al maak je dan beslissingen waar de omgeving niet blij mee is. Voor jou kan het dan het juiste zijn."


Stap voor stap ontwikkelde ze zich verder en ontdekte wat haar passies zijn zoals o.a.: mensen begeleiden en schrijven. Ze besloot om hier haar werk van te maken. In 2009 startte ze haar eigen bedrijf  Vedanta en ging mensen begeleiden.

Renate had regelmatig de neiging om zich 'terug te trekken'. Dit is een kenmerk waar meer gevoelige mensen zich in zullen herkennen. Nieuwe stappen zetten vraagt moed. Je krijgt te maken met je omgeving, verbreekt oude patronen, moet omgaan met de meningen van anderen, maar je kunt ook oude stukken in jezelf tegenkomen die je moeilijk vindt. Je wordt als het ware uitgenodigd om deze op te schonen of te helen.


 


Schrijven is een passie van Renate en in 2014 is haar eerste boek Koningskind gepubliceerd. Het is voor haar een uitdaging om 'het onstoffelijke' wat ongrijpbaar is, tastbaar te maken in de stof.


Renate heeft een grote liefde voor de ontwikkeling van de mens en de aarde. We ont-wikkelen ons van de 'aarde' mens naar de 'kosmische' mens. Dit vraagt om meer naar je gevoel te luisteren, maar ook te ontdekken wie je werkelijk bent.

Wat heb jij 'meegenomen' in het leven om uit te werken, neer te zetten, op te schonen en/of te ontwikkelen? Wat is jouw bijdrage? 

Renate ontdekte in haar proces dat haar leven staat of valt bij de beslissingen die ze zelf maakt. Dat ze zelf richting hieraan geeft. Liefde is de basis die als een rode draad door haar leven loopt. Liefde kent vele gezichten en dat betekende dat ze moest stoppen met 'lief zijn'. Daar had ze veel verwarringen over in haar systeem.

Ze weet veel over de "Twillight Zone", het gebied "tussen hemel en aarde". De ervaringen die mensen hiermee hebben kan ze goed vertalen, zodat het 'tastbaarder' wordt en beter toe te passen in het dagelijkse leven.

Verder heeft ze een sterk intuïtief vermogen en deze gebruikt ze om essenties naar voren te halen. Dit geeft mensen dat ze nieuwe inzichten verkrijgen in een bepaalde situatie, ervaring of ontwikkelingsproces.


Renate:

"We leven in een tijd waarin alles in een snel tempo veranderd. Dit heeft te maken met de evolutie van de mens. Daar kunnen we niets aan veranderen, maar we kunnen wel bepalen hoe we daarmee omgaan."
E-mailen
Bellen