Renate Voetstra

Intuïtief begeleider 


Opleiding Intuïtief Begeleiden

Intuïtief = "onmiddellijk begrip/inzicht".
Begeleiden = "vergezellen"

Deze opleiding is gericht op de "ont"wikkeling en bekrachtiging van je eigen unieke kwaliteiten en begaafdheden. Je wordt je bewust van intenties en hoe energie werkt. Bewust van wat je uitstraalt, uitzendt en van de telepathische/intuïtieve informatie die je ontvangt. Het geeft je, dat je de dualiteit kan overstijgen en om kunt gaan met dat wat zich in het leven aandient.
Aan het eind van het jaar kunnen alle deelnemers energie 'lezen' en een 'zuivere' energielezing geven aan anderen. 
Het is een jaar waarin jouw proces centraal staat.
Een opleiding waarin je veel aangereikt krijgt en waarin aanspraak wordt gemaakt op jouw inzet. Het is een bekrachtiging voor welk beroep je ook uitoefent.
Onze intentie is begeleiding geven afgestemd vanuit onvoorwaardelijke liefde, compassie en vertrouwen.


> Het intuïtief begeleiden, het zuiver 'lezen' en het kunnen vertalen van verschillende energievormen, geven een extra dimensie aan je leven en het beroep wat je uitoefent <Een opleiding voor mensen:

  • Die fijngevoelig zijn en bewust zicht willen krijgen in hun talenten, begaafdheden.
  • Die hun kwaliteiten en begaafdheden willen delen en manifest laten zijn, in hun leef- en werkomgeving.
  • Die liefdevol met hun kracht om willen gaan, juist ook voor zichzelf.
  • Die veel waarnemen, energieën 'lezen' en/of bewust willen leren 'lezen'.
  • Die een beroep hebben waarin ze volwassenen en/of kinderen begeleiden.
  • Die een eigen praktijk willen beginnen, of al hebben.
  • Die lesgeven, groepen begeleiden en vanuit 'zichzelf' aanwezig willen zijn in de overdracht.
  • Die hun kracht, talenten, begaafdheden bewust en in liefde willen gebruiken in het dagelijks leven. Voor zichzelf en anderen.

De opleiding Intuïtief Begeleiden bestaat uit vier gedeelten.
Het eerste gedeelte is een individueel gedeelte. De opleiding begint met twee individuele sessies, die gaan over jouw unieke zelf. De eerste sessie is ter voorbereiding op een energielezing over jouw talenten en begaafdheden. In de tweede sessie worden jouw unieke kwaliteiten, talenten, begaafdheden 'belicht'. Deze energielezing is een basis en loopt als een rode draad door de opleiding.


Het tweede gedeelte is de training Chetana. Chetana is een Sanskriet woord voor bewustzijn. Het is een training voor bewust zelfmanagement en communicatie. In dit gedeelte ben je in een groep, terwijl je individueel begeleid wordt. Deze training doen is een avontuur aangaan met jezelf. Het is een 8 daagse training in 3 weekenden.

Het derde gedeelte is meditatief en onderzoekend. Wat je in dit gedeelte aangereikt krijgt, heeft de intentie om je hart te openen. Steeds meer vanuit jouw unieke zijn, in verbinding kunnen zijn met alles om je heen.
Een gedeelte waarin jezelf 'ont'wikkelen en bewust 'zijn' centraal staan:
Mer*Ka*baModi van bewustzijn13 chakra's van de kosmische mensFijnstoffelijke lichamenVoel- en aandacht oefeningen


Mer*ka*ba (mer=licht, ka=geest, ba=lichaam) is een vorm van meditatie die werkt op de geometrische magnetische energievelden. Dit magnetisch veld zit als een licht lichaam om je lichaam heen in de vorm van een stertetrahedron.
Het geeft een sterke verbinden met de onvoorwaardelijke liefdesenergie. D.m.v. een speciale prana ademhalingstechniek leer je deze energievelden te herinneren en te activeren.


De modi, de chakra's en de fijnstoffelijke lichamen zijn verbonden met elkaar. Ze vertegenwoordigen verschillende levensgebieden van de mens. In de opleiding worden deze verbanden inzichtelijk belicht en opgeschoond.


Een modus
 is een manier/wijze van handelen, doen of zijn. In de opleiding onderzoeken we verschillende modi van bewustzijn zoals: overleven, reageren, herinneren, denken, verbeelden, creëren, intuïtie en observeren. Doordat je gaat herkennen vanuit welke modus je aanwezig bent en/of handelt, kun je bewuster zuiverder afstemmen vanuit een bepaalde modus. Wanneer je vertrouwd raakt met de karakteristieke kenmerken van de bewustzijnsmodi, herken je ze in jezelf en daardoor ook in de ander. Het is dan makkelijker vast te stellen:
>of je iets wenst en/of waarneemt vanuit je hart (=liefde), of dat je iets wilt vanuit een emotie (=overleven)
>of iets een herinnering of een verbeelding is,
>of je je iets verbeeld, of dat je werkelijk telepatisch, intuïtief contact met iets of iemand hebt.
Als je herkent vanuit welke modus van bewustzijn je aanwezig bent, kan je de modi bewust gebruiken i.p.v. erin verstrikt raken. Je ontwikkeld vrijheid van keuze.


13 chakra's van de kosmische mens. Chakra's zijn geconcentreerde energiebollen in het lichaam. Verbindingspoorten, transformators die het bewustzijn van de mens, vertalen naar lichaam en geest. Chakra's corresponderen met de verschillende levensgebieden van waaruit de mens leeft.
*Fijnstoffelijke lichamen (aura) zijn energie lichamen die vibreren in je fysieke lichaam.

Voel- en aandacht oefeningen zijn belangrijk om goed te kunnen afstemmen en in je lichaam aanwezig te zijn. Je lichaam is een ruimtepak op aarde, een klankbord voor energieën. En daar waar je bent met je aandacht, dat wordt zichtbaar, gaat leven.


Het vierde gedeelte is een praktijk, een "doen" gedeelte:
*Identiteiten *Energie lezen en het aanreiken van een persoonlijke vorm om de informatie te vertalen *Een folder maken *Een les verzorgen *Een cliënt begeleiden.

Identiteiten. Het loskomen van vooroordelen over jezelf en anderen, zodat je jezelf en je medemens in een "bewust daglicht" gaat waarnemen.

Energie lezen. De intentie is om "zuiver energie lezen" te ontwikkelen, de informatie te kunnen vertalen, voor jezelf en naar de ander toe. Dit vanuit onvoorwaardelijke liefde, 'vol-ledig' in deelname aanwezig te kunnen zijn. de kunst van het "zuiver" energie lezen is het onderscheid te weten of je informatie projecteert (=jouw idee/oordeel), of dat je informatie ontvangt en liefdevol vertaalt (het is zoals het is). Ieder heeft een persoonlijke vorm van energie lezen en informatie vertalen. Het is voor de deelnemers verhelderend om deze verschillen te kunnen waarnemen.

Een folder maken. Een les verzorgen Een cliënt begeleiden.
Deze opdrachten lopen door het jaar heen en worden in begeleiding zorgvuldig opgebouwd. Het geeft de deelnemers de gelegenheid om hun uniek zijn, vorm te geven in het leven zelf. Het te ervaren en niet alleen "het te weten", maar het werkelijk te leven.

De deelnemers krijgen opdrachten mee naar huis. In de opleiding zijn er oefeningen die je alleen doet, bij andere oefeningen zal er met elkaar gecoacht, gewerkt en gespeeld worden.

Bij voltooiing van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt. De opleiding is voltooid, als naar "tevredenheid" de volgende opdrachten zijn afgerond:
>Niet minder dan 90% aanwezig zijn op lesdagen.
>Folder maken.
>Een les verzorgen.
>Een cliënt begeleiden.

Het intuïtief begeleiden, het zuiver 'lezen', het kunnen vertalen van energieën,
geeft een extra dimensie aan jouw eigen leven en zeker aan welk beroep je ook uitoefent.


Praktische informatie:
De opleiding Intuïtief Begeleiden bestaat uit vier gedeelten en wordt gegeven in ongeveer 14 maanden.
De data zijn zoveel mogelijk buiten de schoolvakanties gepland.
Het eerste gedeelte bestaat uit 2 individuele sessies van 1,5 a 2 uur:
een intakegesprek en een energielezing over jouw talenten en begaafdheden.
Het tweede gedeelte bestaat uit de eerste twee weekenden van de training Chetana: 6 dagen verdeeld in 2 weekenden.

De 2 weekenden starten op vrijdag om 9.30 uur. De andere dagen beginnen om 8.30 uur. 
De dagen eindigen rond 18.30 uur en op zondag om 17.00 uur.
Voor de lunch, koffie en thee wordt gezorgd en zit bij de prijs in.
De derde en vierde gedeelten lopen in elkaar over en bestaan uit 16 zaterdagen en een weekend van 2 dagen.
De 16 zaterdagen worden om de 2 a 4 weken gegeven. Tijd zaterdagen: 9.00 uur tot 17.00 uur.
Op de zaterdagen wordt voor koffie, thee e.d. gezorgd, zelf de lunch meenemen.
Het jaar eindigt met 1 weekend van 2 dagen. Dit weekend begint op zaterdag om 9.00 uur.
De zaterdag eindigt rond 19.30 uur en zondag om 17.00 uur.
Lunch, koffie, thee en het diner worden verzorgt, dit zit bij de prijs in.
>Data: 

Training Chetana: 1e weekend 10-11-12 maart 2023, 2e weekend 24-25-26 maart 2023.

16 zaterdagen:  22 april, 13 mei, 3 en 17 juni, 1 juli, zomerstop, 9 en 23 september, 7 oktober, 4 en 18 november, 16 december 2023, winterstop, 13 en 27 januari, 17 februari, 9 maart, 13 april 2024. 

Laatste weekend: 11 en 12 mei 2024.

>Plaats: Molenplein 7a 7771 BC Hardenberg
>Bijdrage: 3495,00 euro. Dit is inclusief lesmaterialen, 2 individuele sessies, de training Chetana incl koffie/thee/lunch van de 2 weekenden en het laatste weekend incl. koffie, thee/lunch/diner.
>Betaling: Je tekent in voor het gehele jaar. Het is mogelijk om in 3 termijnen te betalen.
>Maximaal 12 deelnemers.
>Begeleiding: Renate Voetstra van praktijk Vedanta en Hendrika Eekma van praktijk Uruz. (www.praktijkuruz.com
>De opleiding Intuïtief Begeleiden start ongeveer één keer in de anderhalf jaar. 


Voor informatie neem contact op.

E-mailen
Bellen