Renate Voetstra

Intuïtief begeleider 

Opleiding Avé Tara

Avé = "wees gegroet" Tara = "aarde of bergtop"


Avé Tara is een vervolgopleiding op de opleiding Intuïtief Begeleiden.

In de opleiding Intuïtief Begeleiden ontwikkelen de deelnemers het "energie lezen" voor cliënten.

In de opleiding Avé Tara gebruiken de deelnemers het "energie lezen" als basis voor het gericht individueel begeleiden van cliënten.

Avé Tara is een opleiding voor het intuïtief hanteren en begeleiden van "problemen" van cliënten, in de vorm van individuele sessies.

Het is een intensieve opleiding die geheel gericht is op de praktijk.

De deelnemers werken zelf met de specifieke procedures, voordat ze cliënten begeleiden met de procedures. De specifieke procedures hebben een thema. De volgorde waarin de thema's behandelt worden is bewust gekozen. Het geeft de deelnemers dat ze op een voor hun natuurlijke wijze steeds een stapje verder gaan in hun eigen ontwikkeling en in het begeleiden van cliënten.

Door de opzet van de opleiding, geeft het de deelnemers veel inzichten, ze worden "opgeschoond" en maken procedures "eigen". Het energie lezen en vanuit onvoorwaardelijke liefde aanwezig zijn, is essentieel in deze opleiding:

Liefde is, de bereidheid hebben iets te willen veranderen".

Opleiding Avé Tara is voor mensen die de opleiding Intuïtief Begeleiden hebben en individueel met cliënten willen werken, maar ook een prachtige aanvulling voor mensen die dat al doen.


In deze opleiding is er veel 'oog' voor de persoonlijke, intuïtieve talenten en begaafdheden van de deelnemers.


Thema's die behandelt worden zijn:

* Pendelen:

De pendel als hulpmiddel voor het energie lezen. het maken van een eigen pendelschema.

Het uitpendelen van wat voor de cliënt essentieel is.

* "Problemen":

Duidelijk krijgen voor de cliënt en voor jezelf als begeleider: "Wil iemand zijn/haar probleem kwijt, of geeft het nog te veel voordelen?" Dit gaat over het uitwisselen van belangen. Niemand doet iets zonder er een "belang" bij te hebben.

Bewust en onbewust wisselen mensen deze belangen met elkaar uit.

*Entiteiten:

Het opsporen en behandelen van entiteiten. Entiteiten zijn vastgelopen energievormen.

*Bungalowpark van emotie:

Emoties geven vorm aan iemand zijn/haar persoonlijkheid.

Het begeleiden van een cliënt om weer emoties te "hebben" en ze niet "te zijn".

*Leiderschap:

Wat betekent leiderschap voor jou en hoe ga je ermee om in je leven.

Wat betekent leiderschap in het begeleiden van cliënten.

*Boomsessie:

Voor oude vastzittende, soms onbekende energie vormen bij een cliënt. Om er een opening, weer beweging in te brengen.

*Gebonden lijnen opschonen:

Het in vrijheid en liefde je belangen mogen leven. Voor mensen die gebonden i.p.v. verbonden zijn, met iemand of een plek.

*Kampvuurproces:

Voor mensen die een hardnekkige pijn of verdriet met zich meedragen. deze procedure gaat over onvoorwaardelijke liefde en vergeving.

*Regressie:

Afscheidingen uit het verleden integreren. het begeleiden van een cliënt met eindaspecten en vorig levensaspecten.

*Intuïtieve diagnose:

Het intuïtief onderkennen, vaststellen welke vorm van begeleiding een cliënt nodig heeft.


Werkwijze:

De opleiding wordt gegeven in 22 vrijdagavonden en 13 zaterdagen (duurt ± 1,5 jaar).

Begint met een vrijdagavond en eindigt met 2 zaterdagen.

Er is steeds een vrijdagavond en zaterdag in dezelfde week.

Daarna is er een vrijdagavond 2 weken na de zaterdag.

Dit zijn blokjes en tussen deze themablokjes is een ruimte van ± 3 weken.

Op de zaterdagen wordt een thema en de bijbehorende procedure uitgebreid behandeld.

Tevens wordt er een "voorbeeldsessie" gegeven. In de 14 dagen na de zaterdag wordt er van de deelnemers verwacht, dat ze een sessie uitwisselen met een medecursist over het behandelde thema met de procedure.

Op deze wijze krijgen de deelnemers een eigen ervaring met de specifieke procedures van het behandelde thema.

Een eigen ervaring in het ontvangen van een sessie en het geven van een sessie.

Op de vrijdagavond na de zaterdag worden de verslagen van de uitgewisselde sessies besproken, er worden adviezen gegeven en vragen worden uitgebreid behandeld.

Dan krijgen deelnemers ruim de tijd (±3 weken) om zelf, in de vorm van 3 individuele sessies, het behandelde thema met de procedure, aan cliënten te geven. Op deze wijze krijgen de deelnemers directe praktijk ervaring in het werken met cliënten.

Op de vrijdagavond voor de zaterdag worden de verslagen van de sessies met cliënten uitgebreid besproken, er  wordt gedeeld , adviezen gegeven en vragen worden uitgebreid behandeld.

De opdracht om verslagen te maken heeft verschillende functies.

O.a.: Als Intuïtief begeleider ben je in 'deelname' aanwezig. Alles is begrensd. Het is belangrijk voor de begeleider de sessies 'af te ronden'. Na het begeleiden van de sessie te kunnen kijken naar hoe het was, i.p.v. "in deelname te blijven".

Er wordt van deelnemers verwacht dat:

- Ze de sessies uitwisselen met een medecursist over het behandelde thema.

- Ze zelf thuis de behandelde thema's, in de vorm van individuele sessies, aan cliënten geven om ervaring op te doen (3 sessies).

- Ze van elke sessie een verslag maken van hun ervaringen en deze inleveren.

- Ze niet minder dan 90% aanwezig zijn op de lesdagen en lesavonden.


Praktische informatie

- De opleiding wordt begeleid door Renate Voetstra.

- Avé Tara is voor mensen die de opleiding Intuïtief Begeleiden hebben.

- Er vindt vooraf een gesprek plaats.

- De opleiding duurt 1,5 jaar. Wordt gegeven in 22 vrijdagavonden en 13 zaterdagen, begint met een vrijdagavond en eindigt met een zaterdag.

- Er is steeds een vrijdagavond, zaterdag en dan weer een vrijdagavond per thema.

-Tijd: De vrijdagavonden zijn van 19.00 uur tot 22.00 uur. De zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

- Maximaal 6 deelnemers.

- Plaats: Vanaf 1 juli 2021 verhuisd Vedanta van Zwolle naar Hardenberg.

- Betaling: Je tekent in voor het gehele jaar. Het is mogelijk om in 3 termijnen te betalen.

- Bijdrage: €2650,00 dit is inclusief: lesmaterialen, individueel gesprek, koffie/thee.

- Bij voltooiing van de opleiding wordt een specialisatiecertificaat uitgereikt.

De opleiding is voltooid, als de opdrachten en de sessies naar "tevredenheid" zijn afgerond.

- De opleiding Avé Tara start ± één keer in de 2 jaar. Voor data zie nieuwsbrief.

(bij een volgende start van de opleiding, wijzigingen voorbehouden)

- Na deze opleiding is er een mogelijkheid voor supervisie.


Voor informatie neem contact op.


E-mailen
Bellen