Renate Voetstra

Intuïtief begeleider 

Cursussen Intuïtief Ontwikkelen 

Informatieavond donderdag 8 september a.s. om 19.30 uur.

Start deel 1: donderdag 22 september a.s. om 19.30 uur.

Vier delen die op elkaar aansluiten:
Delen 1, 2 en 3 zijn tien wekelijkse lessen per deel.
Deel 4 zijn tien lessen die om de 2 weken gegeven worden.

Intuïtie betekend ‘onmiddellijk weten’. Iedereen heeft intuïtie. Bewust of onbewust gebruiken mensen hun intuïtie dagelijks. Intuïtie is niet iets wat letterlijk aan te wijzen is, je kunt het wel voelen, waarnemen en "weten’. Dit gebeurt via het lichaam. Het lichaam is een "klankbord” voor energieën.
In deze vier delen wordt er verbinding gemaakt met de verschillende levensgebieden in de mens. Bewust of niet, iedereen maakt gebruik van deze levensgebieden in het dagelijkse leven.
De intentie in de cursussen is om jouw zijnskwaliteit te bekrachtigen en het in liefde ervaren. Door de ervaringsgerichte oefeningen ervaar je welke enorme potentie in jou aanwezig is. Je wordt je bewust van je eigen energie in relatie tot je leef- en werkomgeving en de energie van anderen. Je ware "IK” kan zich duidelijker en vrijer uitdrukken in de maatschappij.
Via de chakra’s en het energieveld om je heen, je fijnstoffelijke lichamen (aura), worden de levensgebieden in de "mens” inzichtelijk en onderzocht.
Je krijgt zicht op hoe energie werkt, hoe erin aanwezig te kunnen zijn en ermee om te gaan in het dagelijks leven. Je wordt bewust van wat je uitstraalt en de informatie die je van de ander ontvangt. Er worden handvaten aangereikt om te veranderen wat je wilt veranderen.
Ontwikkelingen integreren op een natuurlijke manier in het dagelijkse leven. Er wordt gewerkt met de chakra’s van de kosmische mens.

De cursus is geschikt voor mensen die:

  • hun intuïtie bewust willen ontwikkelen en gebruiken in het dagelijkse leven;
  • vaak dingen dingen "oppikken en/of "veel voelen" bij of van andere mensen;
  • fijngevoelig zijn;
  • met mensen werken;
  • problemen in relaties met anderen ervaren (b.v. op het werk en/of privé;
  • meer duidelijkheid in zichzelf willen hebben en hun persoonlijkheid op een liefdevolle manier willen ontwikkelen en bekrachtigen;
  • hun kracht en talenten willen duiden en ontwikkelen. Inzicht willen krijgen in hoe 'energie' werkt, hoe erin aanwezig te kunnen en ermee om te gaan in het dagelijkse leven.

Er is ruimte voor het delen van ervaringen. Doordat de lessen in deel 1, 2 en 3, wekelijks zijn, werkt het ondersteunend in het "leven van alledag”. In de lessen doe je oefeningen alleen en gezamenlijk. De deelnemers ontvangen lesmateriaal en opdrachten. Vooraf vindt met iedere deelnemer een kennismakingsgesprek plaats.
Deel 2 en 3 worden op dezelfde avond in de week gegeven als het eerste deel.

In het eerste deel worden de deelnemers in contact gebracht met hun manier van ‘hier op aarde zijn’. Er worden handvaten aangereikt om dit innerlijk te onderzoeken en veranderingen op gang te brengen als men dit wenst. De energiekanalen in het lichaam openen zich. Men wordt bewust van het energieveld om zich heen (Aura), om het actief te ontwikkelen. Men krijgt meer inzichten over waarnemen, de kracht van de aandacht en over de emotionele en bewuste wil. Er worden procedures aangereikt om situaties uit het dagelijks leven te hanteren, door ze vrij te maken van hun lading. Men krijgt meer inzichten in de verschillende niveaus van onvoorwaardelijke liefde.

De cursus deel 1 start één keer per jaar. Na het afronden van deel 1, is de basis gelegd om de cursusblokken 2 en 3 te volgen.     

In de cursusdelen 2 en 3 wordt veel aandacht besteed aan het vrijmaken van vormen van gebonden zijn. Om steeds duidelijker te ervaren, dat we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn. Men wordt bewuster van het verschil tussen het lager- en hoger
telepathisch kanaal.
We leven in een tijd van snelle ontwikkelingen en zitten middenin de verandering om te groeien van een aarde mens (7 chakra’s), naar een ‘kosmische mens’ (in totaal 13 chakra’s). In de delen 2 en 3 wordt gewerkt met 8 van de 13 chakra’s. Chakra’s zijn geconcentreerde energiebollen in het lichaam. Verbindingspoorten, transformators die het bewustzijn vertalen naar het lichaam en geest. Chakra’s corresponderen met verschillende levensgebieden van waaruit de mens leeft. Voor deze levensgebieden zijn er procedures ontwikkeld, die erop gericht zijn het specifieke levensgebied te onderzoeken en te verruimen.
Bewust worden van deze levensgebieden en de bijbehorende chakra’s, geeft dat je vrijer en makkelijker aanwezig kan zijn in situaties van het dagelijkse leven. Je ontwikkelt meer ruimte om vanuit jezelf met relaties, werk en ervaringen om te gaan. Je wordt je bewuster van je eigen intenties en die van anderen.

Levensgebieden van de chakra’s in deel 2
Deel twee gaat over de levensgebieden van 3 van de 13 chakra’s

 

Chakra 1 Lichaamsgebied is bij je stuitje.

Levensgebied gaat over leven, wat ook weleens overleven is. Dit is tevens het gebied van het lager telepathisch kanaal, dit gaat over angst als een waarschuwing. 

Chakra 2 Lichaamsgebied is heiligbeen.
Levensgebied gaat over emoties en seksualiteit als emotie.

Chakra 3 Lichaamsgebied is plexessolar.
Levensgebied gaat over je kracht. (macht/onmacht)


Levensgebieden van de chakra’s in deel 3
Deel twee gaat over de levensgebieden van 5 van de 13 chakra’s:

Chakra 5 Lichaamsgebied is hartgebied.
Levensgebied gaat over jouw liefde.

Chakra 6 Lichaamsgebied is thymusklier.
Levensgebied gaat over bewust aanwezig zijn.

Chakra 7 Lichaamsgebied is keel.
Levensgebied gaat over communicatie, creativiteit en individuele expressie.

Chakra 9 Lichaamsgebied is hypofyse (3e oog).
Levensgebied gaat over alle vormen van waarnemen en ‘helder zien’. Dit is tevens het hoger telepathisch kanaal, gaat over telepathische communicatie en geestkracht.
Chakra 11 Lichaamsgebied is fontanel.

Levensgebied gaat over "in liefde verbonden zijn” en informatie over jouw "helder weten”.

 

In het vierde deel intuïtief ontwikkelen wordt er gewerkt met specifieke levensgebieden die behoren bij de 5 nieuwe chakra’s die aan het ontwikkelen zijn in de kosmische mens. Niets staat stil, alles verandert en is in beweging. We zijn aan het ontwikkelen van de aarde mens (7 chakra’s), naar de kosmische mens (13 chakra’s). Dat betekent ook dat we andere levensgebieden aan het "ont”wikkelen zijn. Levensgebieden die we al gebruiken of gebruik van gaan maken. In dit deel wordt je bewuster van deze specifieke levensgebieden. Inzicht krijgen over hoe de energie van deze chakra’s werken en hun invloed op het dagelijks leven.

Voor mensen die de delen 1, 2 en 3 hebben gevolgd.

Deze cursus van 10 lessen wordt om de 2 weken gegeven.


Levensgebieden van de chakra’s in deel 4.

Deel vier gaat over de levensgebieden van de 5 nieuwe chakra’s.

 (4e) Miltchakra. Lichaamsgebied is de plek van de milt.
Levensgebied: deze geeft informatie over je persoonlijkheid en beschermt het lichaam als een filter voor kosmische en astrale invloeden.

 (8e) Kosmisch doorstroming chakra. Lichaamsgebied is rand van de schedel.
Levensgebied: deze reguleert en verbind de ontwikkeling en groei van de ziel naar de mens.

 (10e) Epifyse chakra. Lichaamsgebied is tussen beide hersenhelften.

Levensgebied: deze heeft te maken met ‘innerlijk schouwen’. Verwerkt het uiterlijke zien naar het innerlijke.  

 (12e) Transformatiechakra. Lichaamsgebied is boven het hoofd.
Levensgebied: het vermogen tot transformeren (omvormen), iets kunnen veranderen.

 (13e) Transmutatiechakra. Lichaamsgebied is boven het hoofd.
Levensgebied: vormgever van de kosmische verbanden, heeft te maken met de overgang van de ene dimensie naar de andere en het vermogen tot hercreatie.                                                                                                                                                                                                 

E-mailen
Bellen