Renate Voetstra

Intuïtief begeleider 

Privacybeleid

Vedanta, centrum voor bewustzijnsontwikkeling, adres: Molenplein 7a 7771BC Hardenberg, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze verklaring gaat in op 25 mei 2018 en is aangepast aan de eisen van de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vedanta neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bewustvedanta.nl of 06 11266525.

Vedanta verstrekt geen informatie aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van jou of, in geval je jonger bent dan 16 jaar, van jou en/of je ouders/verzorgers.


Dit document bevat drie onderdelen:

1. De vormen van jouw contact met Vedanta en welke gegevens Vedanta in dat geval van jou registreert.

2. Hoe worden jouw gegevens bewaard.

3. Hoe zorgt Vedanta voor bescherming van jouw gegevens om datalekken en daarmee mogelijk misbruik van jouw gegevens te voorkomen.

1 A) Wanneer je de nieuwsbrief ontvangt

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief op de website www.bewustvedanta.nl. Hiermee geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens die nodig zijn om de nieuwsbrief te verzenden.

Onderaan de nieuwsbrief kun je uitschrijven op ieder gewenst moment of je gegevens aanpassen. 

Vedanta gebruikt voor het versturen van nieuwbrieven het programma van La Posta. Vedanta heeft met La Posta een verwerkersovereenkomst die werkt overeenkomstig de AVG.

1 B) Wanneer je deelneemt aan een workshop of lezing:

Jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden geregistreerd om informatie te geven of contact op te nemen over de deelname aan de activiteit.

1C) Bij een individuele begeleiding of een energielezing ontvang je een toestemmingsverklaring waarin je aangeeft akkoord te zijn voor het verwerken van je persoonsgegevens die nodig zijn om de begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. 

De gegevens die worden gevraagd zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

De gegevens zijn nodig voor het maken van een factuur en het onderhouden van het contact. 

1D) Bij deelname aan een cursus Intuïtief Ontwikkelen, training Chetana, opleiding Intuïtief Begeleiden of opleiding Avé Tara ontvang je een inschrijfformulier waarmee je aangeeft deel te nemen en toestemming geeft voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

De gegevens die worden gevraagd zijn: voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres.

Voor de opleidingen is het nodig om de adresgegevens van mede-cursisten te delen met elkaar i.v.m. de opdrachten die uitgewisseld worden. Hiervoor wordt een gezamenlijke adressenlijst gemaakt en voorin de map gedaan. Wil je bepaalde gegevens niet in de lijst geef dit bij voorbaat aan.

1E) Bij aankoop van het boek Koningskind wordt gebruik gemaakt van de website bol.com. Deze verkoopsite voldoet aan de AVG normen. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van het boek.

2. Bewaartermijn persoonsgegevens:

Vedanta bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Bij nieuwsbrieven is de bewaartermijn van naam en e-mailadres vanaf het moment dat jij je daarvoor aanmeldt tot het moment dat jij je daarvoor afmeldt.

Vedanta hanteert de bewaartermijn van 2 jaar voor de gegevens vanaf de datum van afsluiting van een begeleidingstraject.

Financiële gegevens worden conform de voorgeschreven termijn van de belastingdienst 7 jaar bewaard.

3) Bescherming van jouw gegevens.

Vedanta verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In het laatste geval zal dit met jou besproken worden.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht Van Vedanta, is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

De bedrijven die jouw gegevens verwerken voldoen per 25 mei 2018 allemaal aan de eisen van de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vedanta. Je kunt een verzoek indienen via info@bewustvedanta.nl

Cookies:

De website www.bewustvedanta.nl registreert technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Vedanta gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Laatst bijgewerkt: 10 november 2022

E-mailen
Bellen